Vi gjør hverdagen din enklere og tryggere     //     9 av 10 nye kunder velger oss etter anbefaling fra våre eksisterende kunder

Priser - kommunal hjemmehjelp

Priser på hjemmehjelp under Drammen kommunes tilbud om fritt brukervalg fastsettes av kommunen. Brukerens egenbetaling er inntektsregulert og avregnes direkte til kommunen. På kommunens hjemmesider opplyses disse prisene:

Les mer på kommunens hjemmeside om hjemmehjelp her.

Kjøp av supplerende tjenester - i tillegg til den kommunale hjemmehjelpen - følger våre priser på privat hjemmehjelp. Tilleggstjenester er et forhold direkte mellom brukeren og Gråstein Seniorservice - uavhengig av kommunen.

 

Priser - privat hjemmehjelp

Omsorgsrelaterte tjenester er utenfor avgiftsområdet og derfor ikke momsbelagte.

Privat hjemmehjelp: Kr. 435,00 pr. time

Kr.100,- påkommer i transport.