Vi gjør hverdagen din enklere og tryggere     //     9 av 10 nye kunder velger oss etter anbefaling fra våre eksisterende kunder

Gråstein IQ 3

 

Vår visjon

Gråstein Seniorservice skal bidra til bevarelse av selvråderetten og til bedre livskvalitet hos eldre og andre personer med avhengighet av praktisk bistand for å kunne forbli boende i sin bolig.

  • Vi skal bidra til å gjøre dette mulig ved å tilby deg et praktisk omsorgstilbud som møter dine spesielle behov og i din livssituasjon. Gråstein Seniorservice skal være det naturlige stedet for deg å henvende deg med dine behov for praktisk bistand for en enklere og tryggere hverdag.

 

Vår forretningside

Gråstein Seniorservice er et omsorgsfirma for eldre og andre personer med behov for assistanse i boligen - med fokus på en enklere og tryggere hverdag, samt forbedret livskvalitet

  • Våre omsorgstjenester inen praktisk bistand - og leveransen av disse - er tilpasset dine spesifikke behov og livssituasjon, samt ikke minst dine forventninger i forbindelse med vårt besøk. Vår leveranse skal demonstrere både vår vilje og evne til å være responsive, samt mestre balansen mellom empati og en effektiv utførelse av tjenesten.