Vi gjør hverdagen din enklere og tryggere     //     9 av 10 nye kunder velger oss etter anbefaling fra våre eksisterende kunder

Seniorstøtten har tatt over Gråstein fra og med 2016

Les mer om Seniorstøtten her

Gråstein Seniorservice ble etablert i 2003. Dermed er vi et av landets første spesialfirmaer for omsorgsrelaterte hjemmetjenester til eldre og andre hjemmeboende med behov for praktisk bistand.

Fra starten har vi hatt et nært samarbeid med Drammen kommune som leverandør av private, supplerende hjemmetjenester. I 2007 ble vi første gang leverandør til Drammen kommunes tilbud om fritt brukervalg av hjemmehjelp. Etter 5 suksessfulle år fornyet Drammen kommmunen i 2012 tilliten til vår firma med en ny kontraktsperiode.

 

Starten 

Erfaring og opplevelse med egne foreldre og deres økende behov for fleksibel, pålitelig hjemmehjelp ga i 2003 firmaets grúnder, Eli Haals, idéen til å etablere Gråstein Seniorservice, fordi som hun sier:

"I valg av leverandør av praktisk bistand til våre hjemmeboende eldre er sikkerhet og pålitelighet helt kritisk, men dessverre ikke en selvfølgelighet. Derfor etablerte vi Gråstein Seniorservice for å kunne tilby et profesjonelt tilbud med garanti for både våre eldres sikkerhet, integritet og ikke minst verdighet. Og så er det jo dette med kontinuitet i tjenestene i form av samme hjemmehjelper hver gang og vikar ved sykdom. Gråstein Seniorservice svikter ikke."

 

Felles verdier

Gråstein Seniorservice er tuftet på et sett av verdier som er utviklet av Eli Haals og som hun overtid har fått til å bli levende hos medarbeiderne. Team Gråstein's felles verdigrunnlag styrer deres atferd og valg i de situasjoner hvor våre rutiner evt. måtte gi anledning til tvil. 

Med mer enn 10 års erfaring har Gråstein Seniorservice funnet frem til en suksessformel som gir fornøyde kunder - både private og kommunale - som vi har hatt med oss i mange år. Viktigste suksessfaktor over alle andre har over tid vist seg å være pålitelighet - som grunnlag for et bidrag til en "tryggerere og enklere hverdag" for brukerne.

Derfor velger 9 av 10 nye kunder oss etter anbefaling fra andre fornøyde kunder hos Gråstein Seniorservice.